Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΟΠΑ 2007 - 2011 .
Μέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού, 1995 - 2005.
Μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, 2002 - 2004.
Joint Editor, Symposium on Competition Policy, Journal of Industrial Economics, 2008.
  • "Product Innovation and Employment", European Economic Review, 1984
  • "Strategic R&D Policy" (with J. Beath and D. Ulph), Economic Journal, 1988
  • "Endogenous Spillovers and the Performance of Research Joint Ventures" (with D. Ulph), Journal of Industrial Economics, 1998.
  • “Optimal Legal Standards for Refusals to License IP: a Welfare-Based Analysis”, The Journal of Competition Law and Economics, 2008.
  • “On Optimal Legal Standards for Competition Policy: A General Welfare-Based Analysis” (with D. Ulph), Journal of Industrial Economics, September 2009.
  • “Penalizing Cartels: the Case for Basing Penalties on Cartel Overcharges” (with Evgenia Motchenkova and David Ulph), International Journal of Industrial Organization, August 2015   
  • “Regulatory Decision Errors, Legal Uncertainty and Welfare: a General Treatment” (with D Ulph), International Journal of Industrial Organisation, 2016.