Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

www.denkapnizo.org
             Ανακοινώσεις
19  Ιουλίου 2017
Υποτροφίες Siemens Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα 2016-17
Περισσότερα


19  Ιουλίου 2017
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων 2015-16 για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ (ορθή επανάληψη)
Περισσότερα
10  Ιουλίου 2017
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων 2015-16 για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ
Περισσότερα
4  Ιουλίου 2017
Διαδικασία πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Mακροοικονομική» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Περισσότερα
23  Ιουνίου 2017
Διαδικασία πλήρωσης θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α.
Περισσότερα
23  Ιουνίου 2017
Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, T.E.I. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών βάσει της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό  Έτος 2017-18
Περισσότερα